จักรเย็บอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ JUKI รุ่น DDL-8000A Series
สินค้ามาใหม่
27,900.00 บาท
31,000.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

จักรเย็บอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์

JUKI รุ่น DDL-8000A Series

ระบบมอเตอร์ไดเร็คไฮสปรีด ปรับความรวด ช้า-เร็ว ได้

กล่องคอนโทรล

 - ระบบย้ำ หน้า - หลัง โดยกำหนดฝีเข็มได้

 - ระบบตัดด้ายเมื่อเวลาเสร็จงาน

 - ระบบกำหนดจำนวนฝีเข็มสำหรับการเย็บครั้งเดียว

 - ระบบโหมดเย็บจำนวน 9 ครั้ง กำหนดจำนวนฝีเข็มได้

 - ระบบโหมดย้ำ สำหรับติดป้าย

 - ระบบกำหนดเข็มขึ้น-ลง ขณะเย็บ

คุณภาพและระบบครบของจักรเย็บคอมพิวเตอร์

เพิ่มเติมด้วยมีระบบแจ้งด้วยเสียงสำหรับการทำงาน

พิเศษจากรุ่น DDL8000A

-สามารถตั้งให้ทราบถึงจำนวนที่ผลิตได้ต่อวัน ทั้งแบบ จำนวนชิ้นงานและ%การทำงานต่อวัน

Option

ระบบยกตีนผีอัตโนมัติ เฉพาะรุ่น AK 

 

DDL-8000A มีระบบน้ำอยู่ 2 แบบ คือ

1. ระบบกึ่งไร้น้ำมัน SEMI-DRY HEAD TYPE 

2. ระบบน้ำมัน Minute-Quantity Lubrication type

 

จอปุ่มกดแบบใหม่ พร้อมระบบเสียงแจ้งสถานะ 

 

แบ่งออกเป็น รุ่นย่อย 4 รุ่น

 

Model name

DDL-8000AS-MS

DDL-8000AS-SH

DDL-8000AB-MS

DDL-8000AB-SH

Specification

Standard type

รูปแบบปกติ

Shorter-thread remaining type

รูปแบบตัดหางด้ายสั้น

Application  

รูปแบบการเย็บ

Medium-weight

เย็บขนาดปานกลาง

Heavy-weight

เย็บขนาดหนา

Medium-weight

เย็บขนาดปานกลาง

Heavy-weight

เย็บขนาดหนา

Lubrication

ระบบน้ำมัน

Semi-dry

ระบบกึ่งไร้น้ำมัน

Minute-quantity lubrication

ระบบน้ำมัน 

Minute-quantity

Semi-dry

ระบบกึ่งไร้น้ำมัน

Minute-quantity lubrication

ระบบน้ำมัน 

Minute-quantity

Max. sewing speed

รอบความเร็ว

5,000sti/min*

4,500sti/min*

5,000sti/min*

4,500sti/min*

Max. stitch length

ความยาวของฝีเข็ม

5mm

Lift of the presser foot

ความสูงการยกตีนผี

By hand โดยมือ : 5.5mm,    Auto แบบอัตโนมัติ : 1st stage 8.5mm, 2nd stage 13mm,    

By knee โดนเข่า : 15mm

Voice guidance

คำแนะนำด้วยเสียง

with voice guide

Lubricating oil

ชนิดของน้ำมัน

JUKI Machine Oil 7 ( equivalent to ISO VG7 )

Needle เข็ม

DB×1 ( #11 )

#9~18

( 134Nm65~110 )

DB×1 ( #21 )

#20~23

(134Nm125~160 )

DB×1 ( #11 )

#9~18 (

134Nm65~110 )

DB×1 ( #21 )

#20~23

(134Nm125~160 )

Power consumption

พลังงาน

330VA